تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 خاش

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,860,440 ریال توليد کننده: سیمان خاشسیمان خاش

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 خاش
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,253,630 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,253,630 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,296,140 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 12,918,680 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 13,113,790 ریال
جمعه 22 آبان 1402 14,158,010 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 12,082,650 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 11,067,860 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,487,360 ریال
نوشتن دیدگاه