تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 خوزستان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,113,640 ریال توليد کننده: سیمان خوزستانسیمان خوزستان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 خوزستان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,426,470 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,426,470 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,464,620 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,792,710 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,891,900 ریال
جمعه 22 آبان 1402 13,376,480 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 12,844,560 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 13,605,380 ریال
جمعه 08 آبان 1402 13,138,860 ریال
نوشتن دیدگاه