تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 زابل

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,727,310 ریال توليد کننده: سیمان زابلسیمان زابل

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 زابل
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,874,930 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,874,930 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,866,210 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,755,030 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,496,700 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,618,160 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,085,770 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,491,720 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,048,090 ریال
نوشتن دیدگاه