تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سفید فله شرق

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
31,415,980 ریال توليد کننده: سیمان سفید شرقسیمان سفید شرق

مشخصات محصول سیمان سفید فله شرق
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 20,671,850 ریال
شنبه 17 دی 1402 21,587,450 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 21,587,450 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 22,994,640 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 23,726,030 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 24,519,550 ریال
جمعه 22 آبان 1402 25,233,500 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 25,933,280 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 25,040,570 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 25,040,570 ریال
جمعه 08 آبان 1402 25,040,570 ریال
نوشتن دیدگاه