تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سفید کیسه 25 کیلویی سفید نی ریز

بروزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن 1402
30,136,320 ریال توليد کننده: سیمان سفید نی ریزسیمان سفید نی ریز

مشخصات محصول سیمان سفید کیسه 25 کیلویی سفید نی ریز
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 25 بهمن 1402 27,968,310 ریال
شنبه 17 دی 1402 25,962,710 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 25,962,710 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 27,273,980 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 26,190,520 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 25,563,770 ریال
جمعه 22 آبان 1402 26,687,560 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 26,167,630 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 25,731,630 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 25,731,630 ریال
جمعه 08 آبان 1402 26,084,790 ریال
نوشتن دیدگاه