تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 425-1 صوفیان

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
12,254,870 ریال توليد کننده: سیمان صوفیانسیمان صوفیان

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 425-1 صوفیان
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,007,910 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,007,910 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,007,910 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,007,910 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,007,910 ریال
جمعه 22 آبان 1402 11,841,760 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 11,658,640 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 12,048,860 ریال
جمعه 08 آبان 1402 11,845,030 ریال
نوشتن دیدگاه