تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 5 عمران انارک

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
13,574,860 ریال توليد کننده: سیمان عمران انارکسیمان عمران انارک

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 5 عمران انارک
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,638,400 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,638,400 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,849,860 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,779,010 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,526,130 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,977,390 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,617,690 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,703,800 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 10,703,800 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,703,800 ریال
نوشتن دیدگاه