تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 فارس نو

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
14,381,460 ریال توليد کننده: سیمان فارس نوسیمان فارس نو

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 فارس نو
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 11,428,650 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 11,428,650 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 11,464,620 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 11,677,170 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 11,574,710 ریال
جمعه 22 آبان 1402 11,799,250 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 11,702,240 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 11,680,440 ریال
جمعه 08 آبان 1402 12,405,290 ریال
نوشتن دیدگاه