تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 5 کارون

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,596,980 ریال توليد کننده: سیمان کارونسیمان کارون

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 5 کارون
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,633,420 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,633,420 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,494,990 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,758,770 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,909,190 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,897,200 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,056,340 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,060,700 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 10,060,700 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,060,700 ریال
نوشتن دیدگاه