تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 صنایع سیمان شهرکرد

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
11,767,640 ریال توليد کننده: سیمان شهرکردسیمان شهرکرد

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 صنایع سیمان شهرکرد
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 10,479,260 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 10,479,260 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 10,802,990 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 10,802,990 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 10,802,990 ریال
جمعه 22 آبان 1402 10,843,320 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 10,802,990 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 10,802,990 ریال
جمعه 08 آبان 1402 10,866,210 ریال
نوشتن دیدگاه