تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 صنایع سیمان نهاوند

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,401,870 ریال توليد کننده: صنایع سیمان نهاوندصنایع سیمان نهاوند

مشخصات محصول سیمان سیاه کیسه 50 کیلویی تیپ 2 صنایع سیمان نهاوند
پاکتی
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,982,220 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,982,220 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 9,982,220 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,982,220 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 9,982,220 ریال
جمعه 22 آبان 1402 9,982,220 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 9,982,220 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 9,982,220 ریال
پنجشنبه 09 آبان 1402 9,982,220 ریال
جمعه 08 آبان 1402 9,982,220 ریال
نوشتن دیدگاه