تاریخ روز: پنجشنبه 5 تیر 1403

سیمان سیاه فله تیپ 2 صنایع سیمان نهاوند

بروزرسانی: شنبه, 17 دی 1402
10,049,800 ریال توليد کننده: صنایع سیمان نهاوندصنایع سیمان نهاوند

مشخصات محصول سیمان سیاه فله تیپ 2 صنایع سیمان نهاوند
فله ای
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 17 دی 1402 9,104,770 ریال
سه شنبه 14 دی 1402 9,104,770 ریال
یکشنبه 25 آذر 1402 8,970,700 ریال
یکشنبه 18 آذر 1402 9,964,780 ریال
یکشنبه 11 آذر 1402 8,589,200 ریال
جمعه 22 آبان 1402 8,589,200 ریال
پنجشنبه 16 آبان 1402 8,589,200 ریال
یکشنبه 13 آبان 1402 8,589,200 ریال
جمعه 08 آبان 1402 8,855,160 ریال
نوشتن دیدگاه