تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

علیرغم عنایت به ارزانی بهای آب در کشور ایران و دسترسی به آب در اغلب نقاط کشور عزیزمان، می بایست در بکارگیری آب در پروژه‌های عمرانی و کارخانه‌های تولید بتن و قطعات، بسیار دقت و توجه شود چرا که علاوه بر وجود یون­های مضر و خورنده بتن و یا خورنده آرماتورها، PH مناسب آب و انجام آزمایش‌های اولیه شیمیایی آب به دوام بتن تولیدی در کارگاه‌ها و حسن انجام کار پیمانکار و در کارخانه‌ها جهت برندینگ و یا ضمانت احتمالی کارخانه بسیار کمک خواهد نمود.

استفاده از آب نامناسب در ساخت بتن مسائل و مشکلات زیر را بدنبال خواهد داشت:

1-زمان گیرش سیمان به تاخیر افتاده، بتن درگیر می شود.

2-باعث افت مقاومت نهایی بتن می شود.

3- موجب خوردگی و زوال تدریجی میلگرد می شود.

4-روی سطح بتن خشک شده نهایی، لکه هایی را ایجاد می کند که این مسئله به خصوص در بتن هایی که سطح آنها در نما قرار می گیرد، حائز اهمیت است.

آب مناسب برای ساخت بتن آبی است که دارای خواص زیر باشد:

1-اسیدی و بازی نباشد.

2-درصد کربنات­هایش کمتر از 0.1 درصد باشد.

3-درصد جامدات (ذرات معلق) در آن (مانند سیلت) کمتر از 0.1 درصد باشد.

4-درصد کلرورهایش کمتر از 0.05 درصد باشد.

5- درصد سولفاتهایش کمتر از 0.1 درصد باشد.

لذا واحد مشاوره شهر بتن با شماره 09123137673 در خدمت شما می‌باشد.

نوشتن دیدگاه