تاریخ روز: یکشنبه 2 تیر 1403

با توجه به کاربری بتن و نیاز به مقاومت آن در طراحی، دانه‌بندی سنگدانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند و بعضاً توجه به این موضوع در اقتصادی شدن پروژه‌ها کمک شایانی می‌کند. حال وجود دانه های بسیار ریز جهت روانی و کارایی بتن بسیار حائز اهمیت است.

ریزدانه های ماسه که از الک نمره 50 رد می شوند (یعنی ریزتر از 0.3 میلی متر) و یا از الک نمره 100 رد می شوند ( یعنی ریزتر از 0.15 میلی متر) باعث روانتر شدن و خمیرتر شدن بتن می شوند و لذا استفاده از دانه های بسیار ریز ماسه سبب می شود که با استفاده از آب کمتر، بتوان مخلوط روانتر و کاراتری به دست آورد. اما از طرفی با مصرف دانه های ریزتر، مصرف خمیر سیمان لازم جهت اندود سطح ظاهری دانه های ریز بالا می رود. در مجموع مصرف دانه های ماسه ای بسیار ریز ( گذرنده از الک نمره 50 و 100) سبب می شود که بتوان مخلوط های روانتر به دست آورد ولی مصرف سیمان بالاتر خواهد بود.

بدین جهت در مقدار دانه های ریزتر از 0.3 میلی متر در مصالح دانه ای محدودیت هایی وجود دارد زیرا اگر از یک حد مشخص کمتر باشد، مخلوط روانی کافی ندارد و اگر بیش از حد مشخص باشد، مصرف سیمان به نحو چشم گیری افزایش می یابد.

به همین علت، مقدار دانه های ماسه ای ریزتر از 0.3 میلی متر (عبوری از الک 50) بین 10 تا 30 درصد از کل حجم ماسه تعیین شده است. چنانچه دانه های ماسه ای ریزتر از 0.3 میلی متر کمتر از 10 درصد باشد مخلوط بتنی خشن شده و کار کردن با آن مشکل می شود (مخلوط غیر کارا است).

توصیه می شود چنانچه بتنی با نمای صاف مورد نظر است و از طرفی پرداخت سطحی با دست انجام می گیرد، دانه های عبوری از الک 50 به میزان 15% از کل ماسه در نظر گرفته شود، اما دانه های عبوری از الک نمره 100 حداقل 3% باشد طبعا در اینجا مصرف سیمان تا حدی بالا می رود ولی امکان پرداخت سطحی مناسب افزایش می یابد.

لذا واحد مشاوره شهر بتن با شماره 09123137673 در خدمت شما می‌باشد.

نوشتن دیدگاه