بتن حاوی سنگدانه و خمیر سیمان است كه ناحیه انتقالی نیز امروزه در فاصله سنگدانه...

مثلث طلایی بتن

امروزه بتن و فولاد مصرف زیادی در کارهای ساختمانی دارند و بسته به نوع ساختمان و...

با ورود به فصل سرما، بتن ریزی در هوای سرد، یکی از چالش های بزرگ در صنعت بتن و...